Er zijn geen kosten verbonden aan het zingen aan het bed.
Als we buiten Wageningen zingen ontvangen we wel graag een reiskostenvergoeding.

Donaties
Mensen die ons een warm hart toedragen zijn welkom om te doneren.
Ons rekeningnummer is: NL88 INGB 0796 9486 90 t.n.v. A.J. Jorritsma o.v.v. ‘donatie’.